om nwg text

visionexpertisefacilities

red lineFULL RANGE QUALITY

 

NWG ønsker å være:

  • et selskap som bidrar til å gjøre norsk og internasjonal oljevirksomhet sikrere, mer operativ og mer konkurransedyktig
  • et selskap som holder hva det lover og skaper verdier for sine kunder og eiere
  • en samarbeidspartner som søker etter sikre og verdifulle løsninger
  • en arbeidsplass preget av trivsel, hvor ansatte får utfolde seg slik at de både får brukt sin kompetanse og videreutviklet sine talentfulle egenskaper

NWG skal i nært samarbeid med kunden bygge, utforme og opprettholde en kreativ, dynamisk og samspillende organisasjon som ivaretar kundens krav og forventninger.

SALG OG TEKNISK

Vårt «Customer Support Team» består av salgsrepresentanter, prosjektledere og dokumentingeniører med meget lang erfaring. Kompetansen er omfattende og relatert til fabrikasjon og reparasjon av oljeutstyr, som er essensielt for store aktører i oljeindustrien. Gjennom tett samarbeid med oljeserviceselskaper og oljeselskaper sørger vi for at:

Prosjektledere sikrer at hver jobb gjennomføres med avtalt kvalitet og til rett tid.

Dokumentingeniører sikrer at jobbene er dokumentert som avtalt.

Salgsrepresentantene informerer om prosjektets utvikling og framgang til våre kunder.

ANSATTE SOM VIKTIGSTE RESSURS

Fokus på kontinuerlig opplæring i alle ledd, bidrar til at NWGs kunnskap  videreutvikles  innenfor maskinering, sveising og mekanisk bearbeiding. Med dette vil vi være i stand til å møte oljeindustriens skiftende utfordringer. Selskapets målsetning er å være den foretrukne leverandør innenfor vårt fagfelt.  Selskapets medarbeidere med sin kjernekompetanse er vår viktigste ressurs!

NWG samarbeider med Opplæringskontor for Industrifag i Rogaland (OFIR) i forbindelse med inntak av lærlinger og koordinering av opplæring innen maskin-, sveis- og mekanikerfaget.

red line
NULL SKADE PÅ PERSONELL,
MILJØ OG MATERIELL

 

 

NWG er ISO-sertifisert iht. ISO 9001:2015 og ISO 3834-2. Selskapet jobber iht. ISO 14001:2015 og ISO 45001:2018.

NWG er registrert i EPIM.

 

KVALITET

NWG forplikter seg til å oppfylle krav i relevante standarder, lover og myndighetskrav samt kontinuerlig forbedre vårt kvalitetssystem.

Vi skal fremstå som et åpent selskap, og det skal foregå en utveksling av kompetanse, ideer og erfaringer i organisasjonen. Vi skal sammen arbeide aktivt for å ivareta og utvikle et positivt arbeidsmiljø. 

Vi skal strekke oss til det ytterste for å oppfylle kundens krav, behov, forventinger og ønsker. Bedriften vil arbeide for å skape et kvalitetsforbedringsmiljø som skal sikre konkurransekraft for både NWG og våre kunder og dermed legge grunnlag for videreutvikling av produkter, prosesser og markedsmuligheter. Vi skal være en foretrukket samarbeidspartner med høy faglig kompetanse og god forretningsetikk.

Våre krav til kvalitet gjelder for alle ansatte og for våre leverandører.
Våre ansatte skal være ambassadører for NWGs verdier og lederprinsipper.

 

HMS

Vi har en «nullfilosofi» i forhold til skader og ulykker.
Vi i NWG mener oppriktig at alle ulykker kan forhindres. Dette oppnås ved hjelp av et gjennom synlig lederengasjement, gjennomføring av systematiske internkontroll tiltak, risikoevalueringer og tiltak for kontinuerlig å identifisere og redusere helsefarer og miljørisiko.

Helse, Miljø og Sikkerhet skal være et integrert element i all planlegging og gjennomføring av våre aktiviteter, og vi forplikter oss til å møte aktuelle, lovbestemte krav.

Trygghet og engasjement blant våre medarbeidere vil være et vesentlig moment i vår bedriftsfilosofi.
NWG skal være en bedrift hvor de ansatte trives og har et godt og åpent arbeidsmiljø, som fremmer utveksling av ideer, kompetanse og erfaringer.

 

YTRE MILJØ

NWG har en «nullfilosofi» i forhold til miljøskader og ulykker.
NWG forplikter seg til kontinuerlig å forbedre vårt miljøsystem og forebygge forurensing.
Vi forplikter oss til å begrense negativ påvirkning på det ytre miljø fra våre aktiviteter.
Vi skal forbedre vår miljøkompetanse og påvirke våre kunder og leverandører gjennom vårt engasjement i miljøspørsmål
Vi forplikter oss til å tilfredsstille aktuelle lovbestemte krav og andre krav som organisasjonen pålegger seg angående dens miljøaspekter.

 

SOSIALT ANSVAR OG INTEGRITETSPOLITIKK

Vi forventer at alle behandler hverandre med respekt og opptrer i tråd med selskapets verdier.

Vi vil oppnå dette ved å:

  • Opprettholde høy forretningsføring og være etisk bevisst i vår daglige arbeid for å sikre NWGs integritet.
  • Oppfylle relevante krav i FNs Verdenserklæringen om menneskerettighetene og respektere lokale lover og regler uansett hvor vi jobber.
  • Sørge for like muligheter uavhengig av alder, ekteskapelig status, kjønn, seksuell legning, livssyn, nasjonalitet eller etnisitet og oppmuntre til mangfold.
  • Identifisere og forstå potensiale til hvordan det sosiale og kulturelle har innvirkning på vårt arbeid.
  • Lede vår virksomhet på en hederlig måte og markedsføre fri konkurranse i forhold til leverandører.
  • Motstå all form for korrupsjon.

VI HAR PLASSEN OG UTSTYRET!

NWG ligger ved innseilingen til Stavanger, 1 km fra Nordsjøen. Her disponerer vi en dypvannskai med total lengde på 320 meter. Kaien ligger i en ISPS godkjent havn, noe som sikrer både skip og havneanlegg.

NWGs produksjonslokaler og logistikkområder er på totalt 4400 kvadratmeter, fordelt på maskineringsverksted, sveiseverksted,  innebygget inspeksjons- og logistikkområde, kontorfasiliteter, og administrasjon. Vi disponerer også et 2000 kvadratmeter stort utendørsområde for lagring og håndtering av utstyr.

KVADRATMETER INNENDØRS FASILITETER

KVADRATMETER UTENDØRS FASILITETER

VÅR HISTORIE

North Well Gefro (tidligere Gefro) ble grunnlagt under oppbyggingen av Norges oljeindustri. I dag er vi blant landets mest erfarne mekaniske verksteder innen produksjon og vedlikehold av utstyr til oljeindustrien.

På veien fra to mann til rundt 40 ansatte i Harestadveien på Randaberg, har vi tatt med oss verdifull erfaring, foredling av spisskompetanse og fått en særskilt ekspertise på løsning av tidskritiske oppgaver.

KORT FORTALT
Gefros historie begynner med to menn i et telt på Kalhammaren i 1980.

Brødrene Geir og Frode Thoresen hadde sett på mulighetene som lå i å vedlikeholde og reparere utstyr til Nordsjøen. Det var liten kapasitet på disse tjenestene i distriktet, og markedet innen offshorenæringen var i kraftig vekst.

I begynnelsen tok brødrene på seg alle typer mekanisk arbeid. Om noen ville ha reparert en sykkel så gjorde de det. Bak arbeidet var tanken at de hele tiden skulle gjøre gode jobber. Hvis de leverte god kvalitet til rett pris og avtalt tid, så ville kundene komme. Dette gjorde at etterspørselen økte.

Bedriften fikk et godt omdømme som kvalitetsleverandør, også fordi de stadig søkte etter gode løsninger for sine kunder.

Gradvis vokste bedriften med fokus på kvalitet, effektivitet og tilpasningsdyktighet. Parallelt med oppdragene innenfor reparasjon og vedlikehold, utviklet Gefro kompetanse i forhold til bransjens behov for spesialkomponenter og kompliserte konstruksjoner.

I 1991 flyttet Gefro inn i nye lokaler på i Hamrasletta på Tananger. Bedriften ville utvikle seg videre og bedriften måtte ta nye grep. Rune Runestad i Runestad Investering kommer inn som støtte på eiersiden. Med 20 mål, moderne installasjoner og teknologi på konstruksjons- og produksjonssiden, hadde selskapet i Risavika alt som skulle til får å operere som totalleverandør for behandling av rør og boreutstyr.

Et viktig suksesskriteria, er at medarbeiderne stadig øker sin kompetanse. De kvalifiserte seg til å bruke AutoCADs tegne- og inventor konstruksjonsprogram. Samtidig utrustet bedriften seg med moderne installasjoner til bruk ved inspeksjon av fôrings-, bore- og testrør. I 1994 ble bedriften sertifisert til kvalitetsstandarden NS-ISO 9001.

Langsiktig og grundig arbeid gjorde at Gefro i 1997 ble belønnet med Den regionale kvalitetsprisen for små og store virksomheter i Rogaland. Året etter inngikk Gefro en langsiktig avtale med sin nabo Baker Hughes. Kundelisten vokste og ble omfattet av stadig flere og kjente aktører i bransjen.

I 2010 ble styret enige om å endre navnet til North Well Gefro (NWG).

Den 22. februar 2016 kjøpte Ranyard Eiendom AS (Randaberg Industries AS) seg inn sammen med Runestad Investering AS. Sammen med disse to forretningspartnerne vil North Well Gefro kunne tilby et utvidet spekter av løsninger, produkter og tjenester.