red line 2North Well Gefro AS


Sommeren 2018, flyttet North Well
Gefro AS (NWG) inn i nye lokaler i
Randaberg. Vi er glade for å ha fått
et nytt og hensiktsmessig bygg
i maritime omgivelser sammen
med Randaberg Group.

Næringsklyngen (Subsea) i
Harestadveien 77, realiserer
stordriftsfordeler innen et
bredt spekter av tjenester og
leveranser av utstyr til olje-
og gassnæringen.

NWG vil bidra til å berike
fagmiljøet i området ytterligere,
med sin kjernevirksomhet, som
er å lage og reparere utstyr.

Vi ser lyst på framtiden – og
gleder oss over samarbeidet!

 

 

Driftstans kosterNorth Well Gefro´s kompetente medarbeidere reduserer kostnadene gjennom effektive prosesser på reparasjon, vedlikehold og dokumentasjon av mekanisk utstyr til oljeindustrien. Vi har en betydelig produksjonskapasitet som gjør oss til en av Norges ledende aktører innen oljebransjen. Gjennom et høyt servicenivå, effektiv logistikk og smidige samarbeidsformer, jobber vi kontinuerlig for å være en attraktiv kvalitetsleverandør innen våre disipliner og fagområder.

ERFARING OG KUNNSKAP

Helt siden 1980 har NWG vært en høykvalitets leverandør og et foretrukket kompetansesenter innen maskinering, sveising og mekaniske tjenester. Les mer om historien til NWG, og hvordan våre erfaringer og kvaliteter vil komme til din fordel.

aboutbut

LEDENDE I NORGE

NWG er blant landets ledende mekaniske verksteder innen produksjon og vedlikehold av mekanisk utstyr til oljeindustrien. Som totalleverandør tilbyr vi en rekke løsninger hvor service og kvalitet står høyt gjennom hele prosessen. Les mer her.

 services

SIKKERHET FØRST!

Helse, miljø, sikkerhet og kvalitet er en integrert del av alle våre aktiviteter, og er høyt prioritert i hele virksomheten. Les mer om våre sertifiseringer og prosedyrer, og hvordan vi jobber mot å ha null skade på personell, miljø og materiell til enhver tid.

 hmsk

m2 UTEOMRÅDE/LAGRING

m2 PRODUKSJON/LOGISTIKK/ADM

iso

NWG har erfaringen, kompetansen, og utstyret til å håndtere enhver reparasjon og justering. Ta kontakt med oss for å sikre deg en ressurs du kan stole på.